مرور برچسب

اعصاب و روان

روایتی متفاوت از جانبازان اعصاب و روان در مستند آبی کم رنگ

کلی آدم می‌شناسیم که حتی یک بار هم تو زندگیمون تاثیر مستقیم ندارنشاید حتی غیرمستقیم هم!فامیل، دوست، کسبه محل، هنرمند، ورزشکار و… حالا یه سوالچندتا از این قهرمان‌هایی که تو دیوونه خونه زندگی می‌کنن رو می‌شناسیم؟ برشی از مستند