مرور برچسب

اعزام کادر سلامت

اعزام ۱۰ هزار کادر سلامت به مناطق محروم / دعوت همگانی برای نیکوکاری

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به مشارکت مردمی اعتقاد راسخ داریم؛ چرا که هر زمان مردم به صحنه آمدند، پیروز و موفق شدیم. #وزیر#بهداشت#دعوت#همکاری#نیکوکاری#کادر#سلامت#مناطق#محروم به گزارش خبرگزاری افسران، نشست صمیمی جمعی از