مرور برچسب

اعزام بازرسان ویژه

نظارت نمایندگان ویژه بر نحوه مدیریت توزیع گوشت و مرغ

مدیرکل دفتربازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نمایندگان ویژه دفتر بازرسی وزارت جهاد کشاورزی به منظور نظارت بر نحوه مدیریت توزیع گوشت و مرغ به سراسرکشور اعزام شده اند. #نظارت#بازرسی#تولید#توزیع#تامین#گوشت به گزارش