مرور برچسب

اعزام، تجهیزات زرهی، شمال غرب

اعزام تجهیزات زرهی سپاه به مرزهای شمال‌غرب

برخی گزارش‌های مردمی و ویدئوها نشان می‌دهد که نیروی زمینی سپاه در حال اعزام بخشی از تجهیزات زرهی خود به مرزهای شمال غرب کشورمان است. برخی منابع می‌گویند که این اقدام در جهت حفظ آمادگی و مدیریت امنیت مرزهای شمال غرب جمهوری اسلامی ایران