مرور برچسب

اعدام

وقتی تیرباران و اعدام خوب بود!

در حالی این روزها ربع پهلوی و سلطنت طلب ها بابت اعدام چند قاتل مثل مجیدرضا رهنورد (قاتل دو دانشجو شهید دانیال رضازاده و حسین زینال زاده) و محمدمهدی کرمی و محمد حسینی (قاتلین شهید روح الله عجمیان) جمهوری اسلامی را نقض حقوق بشر متهم می

آزادی یک محکوم به اعدام به همت جهادگران

مبلغ یک میلیارد تومان برای کمک به آزادی زندانی‌ها به همت گروه جهادگران شهید احمد گودرزی و با کمک مردم نیک اندیش و خیران جمع آوری شد. #محکوم #جهادگران #اعدام حامد خیرخواهان مسئول گروه جهادگران شهید احمدگودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار