مرور برچسب

اعدام، سرشبکه، قاچاق، زنان

اعدامِ «سرشبکه اسکورت و قاچاق زنان و دختران ایرانی»

صبح امروز «شهروز سخنوری» معروف به الکس به جرم قاچاق انسان به قصد فحشا، به دار مجازات آویخته شد. ۱۸ آبان ۱۳۹۸ بود که گزارشی به دادسرای جرایم امنیت اخلاقی ارسال و در آن عنوان شد در بررسی‌های اطلاعاتی محرز شده که فردی به هویت «سارا جرف