مرور برچسب

اعداد مقدس

تعداد یاران خاص امام زمان(عج) ۳۱۳ نفر است / فلفسه این تعداد

یکی از مسائل مهم درباره امام زمان (عج) و حوادث ظهور، مسئله 313 نفر از یاران آن حضرت است.فلسفه‌ی عدد 313 چیست؟ #تعداد#یاران#امام#زمان چرا تعداد رسولان برجسته الهی و تعداد یاران پیامبر(ص) در جنگ بدر و تعداد یاران خاص امام زمان(ع) سی‌صد