مرور برچسب

اعتیاد و هرزگی

آسیب های اجتماعی و جامعه شناختی قمار

قمار و قمار‌بازی چه آسیب های جامعه شناختی را به فرد و جامعه تحمیل می‌کند؟ #آسیبهای#اجتماعی#قمار ۱- نابود شدن اقتصاد و خانواده زیر سایه قمار قمار و قماربازی پدیده جدیدی نیست اما این روزها با تبلیغات ماهواره‌ای و رسانه‌های فضای