مرور برچسب

اعتیاد و بی اخلاقی

آسیب هایی که کودکان و نوجوانان در ارتباط با رسانه مواجهند

در این مبحث سعی شده که والدین محترم با توجه به فراگیر شدن رسانه از طرفی و اهمیت بالای تربیت کودک و بدیهی بودن تاثیرپذیری کودکان و نوجوانان از جوانب مختلف رسانه های جمعی در همه ابعاد آن،نسبت به نوع تعامل کودکان و نوجوانان خود در برخورد و