مرور برچسب

اعتیاد غیر شیمیایی

اعتیاد اینترنتی دغدغه های والدین عصر امروزی/ آسیبهای اجتماعی این اعتیاد

اعتیاد غیر شیمیایی سرش را چنان در گوشی فرو برده و تا پاسی از شب در فضای مجازی جست و جو می‌کند که چشمانش قرمز شده، هنوز ۱۵ سال از بهار زندگیش نگذشته که گردن درد به سراغش آمده، اعتیاد شدیدی به اینترنت پیدا کرده و والدینش نیز دیگر حریف او