مرور برچسب

اعتیاد زنان

زنان آسیب دیده و رها شده / دلایل پنهانی آسیب اجتماعی در زنان

«احمد بخارایی» جامعه‌شناس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست برخورد قهری و اعمال قوانین سخت‌گیرانه نسبت به فعالیت انجمن‌های مردمی فعال در حوزه کاهش آسیب مثل مراکزی مانند «خانه خورشید» و «مرکز کاهش آسیب نور سپید هدایت» سیاست قابل قبول و درستی در