مرور برچسب

اعتیاد اینترنتی

مهمترین آسیب های فضای مجازی بر خانواده و راهکار مقابله

همانطور که در اشاره شده فضای مجازی همانقدر که مفید است اگر به درستی استفاده نشود می تواند مضرات زیادی هم برای انسان به همراه داشته باشد. #آسیب_های#فضای#مجازی#خانواده این آسیب ها عبارتند از: عدم نظارت والدین و دوری اعضای خانواده