مرور برچسب

اعتماد به نفس کاذب

اثرات جسمانی و روانی استعمال حشیش

شایع ترین ماده غیرقانونی در سراسر جهان از گیاهی به نام شاهدانه هندی که شبیه به گزنه است به دست می آید. بخش های مختلف این گیاه حاوی مواد فعال بوده و بسته به محلی که مورد استفاده قرار می گیرد قدرت های مختلفی دارد. #عوارض#استعمال#حشیش ●