مرور برچسب

اعتماد به نفس پایین

تبیین آسیب های مشاجره والدین بر زندگی فرزندان

قدیمی‌ها می‌گفتند: «دعوا نمک زندگیه...» اما اگر شورش درآید زندگی را به کام تمام اعضا خانواده خصوصاً فرزندان تلخ می‌کند. تلخی که دیگر با هیچ شیرینی از ذهن کودکان پاک نمی‌شود. #آسیب_های#مشاجره#والدین#بر_کودک کودک از زمانی که متولد

مشکلات پدیده تک فرزندی و موروثی شدن تنهایی

پدیده تک‌فرزندی؛ سبک زندگی که میان زوجین پذیرفته شده و تا جایی پیش می‌رود که شهرهای کوچک و در آینده‌ای نه‌چندان دور شاید روستاها را هم با خود همراه کند. #گسترش#پدیده#جهانی#تک_فرزندی تک‌فرزندها، ۲۵درصد جمعیت ایران خانواده‌های مثلثی

تحلیل روان‌شناختی علت های خیانت در روابط زوجین

آرماتاژ می‌گوید: «برای رها شدن از عادت خیانت، باید سیستم تفکر کاملا جدیدی را در ناخودآگاه جایگزین کنید. باید در طولانی‌مدت خوشبختی ناشی از صداقت، وفاداری، حقیقت و عشق و ازدواج را به فرد نشان دهید. در این صورت، فرد کاملا روش زندگی قبلی را