مرور برچسب

اعتمادسازی سازمان

رونمایی از سامانه تارنمای تأمین‌نما با محوریت ارائه اطلاعات

تارنمای تأمین ‌نما با محوریت ارائه شفاف اطلاعات در زمینه جامعه تحت‌ پوشش سازمان تأمین اجتماعی در دسترس عموم قرار گرفت. #راه_اندازی#سامانه#تارنمای#تامین_نما به گزارش خبرگزاری افسران، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در