مرور برچسب

اعتقاد و باور تشیع

مهدویت / نابودی و تقابل با جاهلیت

یكی از جلوه‌های زیبای ظهور، و ایجاد حكومت جهانی امام مهدی‌(عجل‌الله تعالی فرجه)؛ نابودی و محو جاهلیت و تاریكی‌های وحشت‌زای نادانی و سفاهت بشر است. #تقابل#مهدویت#با_جاهلیت اندیشه‌ی مهدوی مهدویت در تقابل با جاهلیت یكی از