مرور برچسب

اعتقاد شیعه به مهدویت

اعتدال شاخصه اصلی زمان امام زمان(عج) / مطرح شدن منجی در همه ادیان

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه بحث منجی تقریبا در همه ادیان اعم از وحیانی یا غیروحیانی وجود دارد، گفت: براساس نهج البلاغه شاخصه اصلی زمان امام زمان(عج) اعتدال است که در آن «هوی»، به «هُدی» تبدیل می شود. #شاخصه#اعتدال#منجی#موعود دکتر