مرور برچسب

اعتقاد به مهدی و انتظار موعود

مهدویت موعودباوری به معنای اعتقاد به یک نجات‌ بخش در آخرالزمان 

اعتقاد به منجی، در ادیان و ملل و اقوام مختلف و با آیین‌ها و فرهنگ‌های کاملاً متفاوت وجود دارد و در آنها منجی موعود و نجات‌بخش به اَشکال و صور گوناگون و متنوعی مطرح شده است. در میان این گروه‌ها، شیعه به ظهور حضرت مهدی(عج) معتقد است.