مرور برچسب

اعتصلب رانندگان

نارضایتی تاکسیرانان و ضرورت متناسب سازی نرخ تاکسیرانی با قیمت روز

عضو شورای اسلامی شهر با بیان اینکه تاکسیرانان از نرخ تاکسیرانی در فرودگاه مهرآباد ناراضی هستند،‌بر ضرورت متناسب سازی این نرخ با قیمت روز تاکید کرد. #تاکسی#فرودگاه#نرخ متناسب# میثم مظفر عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن اشاره به عدم