مرور برچسب

اعتصای علیه شاه

انقلاب اسلامی ایران از دید نشریات خارجی و تحلیلگران غربی

 انعکاس تظاهرات خودجوش مردم تهران در ماه هاي آذر و دي سال 57 به اين پرسش مهم پرداخته است که در صورت سقوط ساختار سياسي رژيم مشروطه ي سلطنتي در ايران چه رژيمي جايگزين خواهد شد؟ آنچه در اين مقاله جلب توجه مي کند اين است که انگيزه ي جمهوري