مرور برچسب

اعترافات نویسندگان

حیرت نخبگان غربی و غیر غربی در قبال انقلاب اسلامی

مقدمات قريبِ انقلاب اسلامي به لحاظ زماني در بازه زماني نسبتاً طولاني از 1342 تا 1357 آن هم به ملموس ترين شكل ممكن، شكل گرفته است. بدين معنا كه برخلاف برخي از تغيير دولت ها كه در قالب كودتاهاي يك شبه شكل مي گيرند، انقلاب اسلامي از دل بيانيه