مرور برچسب

اعتراف، کارشناس، صهیونیست، تهدید

اعتراف کارشناس صهیونیست به تهدیدهای تو خالی اسرائیل

کارشناس صهیونیست: ما خودمان را فریب داده ایم و به خود دروغ میگوییم/راهبردی که ما اسم آن را صف‌آرایی بین جنگ‌ها گذاشته ایم توسط ایران و شرکایش تبدیل به یک جنگ شده است/عملیات با چاقو، راکت ها، موشک ها و پهپادها همه به دستور ایران انجام