مرور برچسب

اعتراض نمایندگان

واریز نشدن عیدی معلولان و سکوت سازمان بهزیستی/ مشخص کردن مقصران واقعی

هرساله سازمان بهزیستی هزینه ای را به عنوان عیدانه معلولان به حساب آنها واریز می‌کرد اما امسال نه تنها این هزینه واریز نشده بلکه هیچ مقام مسئولی نه درباره چرایی عدم واریز پاسخ داده و نه به این ترک فعل اعتراضی کرده است.  به گزارش