مرور برچسب

اعتراض داروسازی

هدف ایجاد «داروخانه آموزشی» درآمدزایی است یا آموزش؟/ واکنش داروسازان

درخواست معاون وزیر بهداشت با عنوان تاسیس داروخانه آموزشی با واکنش جدی داروسازان مواجه شده است و آنها معتقدند این اقدام با انگیزه های اقتصادی صورت خواهد گرفت. #تاسیس#داروخانه#آموزشی#مخالفت#داروسازان#لابی_گری#آمزش گروه خبرگزاری افسران