مرور برچسب

اعتراض به سود وام مسکن

تعیین نرخ سود وام مسکن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار

نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. #تعیین#نرخ_سود#وام_مسکن#شورای_پول «درصد سود وام نهضت ملی مسکن را کاهش دهید» بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، نرخ سود وام نهضت ملی مسکن، متناسب با

اعتراض به سود ۱۸ درصد بانکی متقاضیان نهضت ملی مسکن

متقاضیان خواستار کاهش نرخ اقساط نهضت ملی مسکن شدند. #اعتراض#اقساط#وام_مسکن متقاضیان در سامانه اعتراض خواستار پیگیری سوژه‌ای تحت عنوان «اعتراض به مبلغ زیاد اقساط وام مسکن ملی» خواستار پیگیری این مسئله شدند. مخاطب ثبت کننده این