مرور برچسب

اعتراضات، فرانسوی ها، ناکارآمدی، نظام سرمایه‌داری

اعتراضات فرانسوی‌ها ناکارآمدی نظام سرمایه‌داری مبتنی بر لیبرال دموکراسی را نشان داد، که جز سود بیشتر…

اعتراض در مهد دموکراسی! گنجی روزنامه نگار خطاب به حاکمان فرانسه:شما که مدعی حکمرانی خوب هستید!شما که مدعی مهد دموکراسی هستید! خروجی باغ اروپایی شما که قرار بود آدمهای خوب و مهربان باشند! پس چه شد؟! شما که در کاخ شیشه ای نشسته اید،