مرور برچسب

اعتراض، کامبیز دیرباز، مسمومیت، دانش‌آموزان

کنایه تند بازیگر سینما به وضعیت این روزهای مدارس

کامبیز دیرباز معتقده مسمومیت دانش‌آموزان کار جمهوری اسلامیه، یعنی جمهوری اسلامی خودش برای خودش بحران درست میکنه و در انتهای صحبتش هم ادعای براندازی کرده و گفته ایران رو نجات میده منتظر پیگیری قوه قضائیه برای رسیدگی به دروغ‌ها و تهمت‌های