مرور برچسب

اعتراض، فرانسه، افزایش، سن بازنشستگی

اعتراضات فرانسوی‌ها به افزایش سن بازنشستگی

ادامه اعتراضات مردم فرانسه علیه سیاست ماکرون برای افزایش سن بازنشستگی مردم فرانسه در ادامه اعتراض علیه سیاست دولت این کشور برای افزایش سن بازنشستگی، در خیابان‌های پاریس و همچنین مقابل ساختمان شرکت LVMH تجمع کردند. تصاویری نیز از برخورد