مرور برچسب

اعتراض، سیاست جنگ‌طلبانه، نانسی پلوسی

اعتراض آمریکایی‌ها به سیاست‌های جنگ‌طلبانه نانسی پلوسی

عجز نانسی پلوسی در حین مواجه با سوال معترضان "چرا ما باید نورد استریم رو نابود کنیم؟ شما زندگی چندین میلیون شهروند آلمان رو بدون برق گذاشتید … افرادی مثل تو باید دستگیر بشن، تو یک جنایتکار جنگی هستی … من اومدم اینجا یا یک جنایتکار جنگی