مرور برچسب

اعتدال در بخشش

میانه روی و اعتدال / روش درست زندگی در اسلام

میانه روی و اعتدال در اسلام یکی از ویژگی های دین اسلام، میانه روی است. قرآن کریم، مسلمانان را امت وسط می نامد و می فرماید: #اعتدال#اسلامی وَکَذَ لِکَ جَعَلْنَـکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَی النَّاسِ وَ یَکُونَ