مرور برچسب

اعتبار 4 منبع

تحلیل اعتبار مهم‌ترین منابع کهن در موضوع نشانه‌های ظهور

شیخ صدوق در مقدمه این کتاب پس از اشاره به شبهات فراوانی که در زمینه غیبت امام عصر وجود دارد، از دستور امام زمان در عالم خواب بر نگارش کتابی در این زمینه خبر می‌دهد. #اعتبار_شناسی#منابع#نشانه_های#ظهور 1- «الغیبة» نعمانی 2- «کمال