مرور برچسب

اعتبار 105 همت

 پیشگیری از کمبودهای احتمالی دارو / ۱۰۵ هزار میلیارد تومان (همت) اعتبار برای ادامه طرح دارویار

خوذکفایی در تولید انسولین سید حیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد رشد میزان تولید دارو از لحاظ عددی به 99 درصد و از نظر ریالی به 87 درصد در بازار ارتقا یافته است. ##طرح_دارویار#خودکفایی_تولید_انسولین  ریس سازمان غذا و دارو