مرور برچسب

اعاده حقوق

ضاربی که در این تصاویر مشخص است تا هفته پیش در مرکز سرکار بوده است.

عدم اشراف به وضعیت مراکز نگهداری و عدم رصد دائمی این مراکز یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعفی است که موجب شده است تا هر چند وقت یک بار وضعیت نا به سامان یکی از این مراکز در صدر اخبار قرار بگیرد. #آزار#معلولین#نیلوفران_آبی به گزارش افسران،