مرور برچسب

اظهار محبت

وظایف والدین در قبال فرزندان از منظر امام سجاد (ع)

همانطور که فرزندان در مقابل والدین خود وظایفی دارند، والدین نیز در مقابل ایشان باید وظایفی را بر دوش گرفته و بدان پایبند باشند. ##تبیین#وظایف#والدین برقرارى رابطه عاطفى با فرزندان و اظهار محبت به کودکان، از جایگاه ویژه اى در نظام

صدقه براى حفظ وجود مقدس امام زمان

صدقه دادن برای امام زمان (علیه السلام) برای امام زمان علیه السلام صدقه بدهیم. ممکن است سوال شود که مگر امام زمان علیه السلام محتاج به صدقه یا دعای ماست ؟! ما چه کسی هستیم که اصلا صدقه و دعای ما ارزشی داشته باشد ؟! این حرف کاملا صحیح است