مرور برچسب

اظهار تاسف و همدردی

 اظهار تاسف رهبری برای برادران مصیبت‌ زده‌مان در ترکیه و سوریه /طلب رحمت برای درگذشتگان و طلب صبر…

رهبر انقلاب با اشاره به وقوع زلزله مهیب در ترکیه و سوریه فرمودند: برای برادران مصیبت‌زده‌مان در دو‌ کشور ترکیه و سوریه متاسف هستیم. از خدای متعال برای درگذشتگانشان طلب رحمت و برای صاحب عزاهایشان طلب صبر می‌کنیم.