مرور برچسب

اظهارات، وقیحانه، رئیس جمهور آذربایجان، علیه، ایران

کاسه صبر ایران را لبریز نکنید؛ اظهارات وقیحانه رئیس جمهور آذربایجان علیه ایران

رئیس جمهور آذربایجان: ایرانی‌ها باید بدانند "زبان زور و تهدید در برابر ما کارساز نیست." پ.ن: وقتی غلطی از اسرائیل سر بزنه متوجه میشی زبان ایران زبان زور نیست؛ زبان اقدام سریع و ویرا‌ن‌کننده است؛ فعلا آذربایجان رو به حیات خلوت اسرائیل