مرور برچسب

اظهار، نظر، ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه

حق اظهار نظر در مورد ایران را ندارید!

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اقدامات مداخله‌جویانه و اظهارات آمریکا پس از رونمایی از موشک فتاح: اظهارات غربی‌ها در مورد قدرت موشکی ایران بی‌اعتبار است چرا که آن‌ها خود سابقه زیادی در زیرپاگذاشتن تعهدات بین‌المللی دارند.