مرور برچسب

اطلاع از علائم و روش درمان

برگزاری جلسات آموزش مهارت بهزیستی برای ۶۶ هزار نفر در سال ۱۴۰۱

معاون مشاوره و امور روانشناختی مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گفت: سال گذشته بالغ بر ۶۶ هزار نفر، مهارت های ارتباطی، جرأت مندی و مدیریت خشم را در قالب شش هزار و ۲۰۰ جلسه آموزشی توسط ۶۷۰ آموزشگر و از طریق بیش از ۱۰۰ مرکز تحت نظارت