مرور برچسب

اضطراب و تر

علائم اختلال استرس پس آسیبی و راههای درمان

تروما مفهومی فرضی است که به تجارب هیجانی دردناک، پریشان کننده و شوک برانگیز اطلاق می گردد. #دلایل#بروز#تروما تروما چیست ؟ حوادث طبیعی، جنگ خشونت و بلایا می توانند از دلایل بروز تروما در افراد باشند. تروما آسیبی است که می تواند