مرور برچسب

اضطراب و اختلال روانی

آمار خودکشی مردان مطلقه و آسیب های طلاق مردان

روانشناس گفت: آمار خودکشی در مردان مطلقه از زنان بسیار بیشتر است و سلامت جسمی مردان به دلیل درون ریزی احساسی بیشتر در خطر است و مردان احساس وابستگی بیشتری نسبت به همسر خود دارند و پس از جدایی مردان تا حدودی خود را سرزنش می‌کنند که شاید اگر