مرور برچسب

اضافه کاری اجباری

مهاجرت هزاران پرستار/کاهش عمدی تعداد تخت‌های بیمارستانی/اضافه‌کاری اجباری ساعتی ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری کشور می‌گوید: در بعضی بیمارستان‌های تهران در شیفت شب، ۳۵ بیمار را به ۲ و حداکثر ۳ پرستار می‌دهند! درحالی‌که این حجم سنگین کار با حقوق ناچیز آنها هم‌خوانی ندارد. از طرف دیگر پرستاران را وادار