مرور برچسب

اضافه خدمت سربازان

موافقت فرمانده کل قوا با بخشش اضافه‌خدمت سربازان و مشمولان غایب

برابر اعلام معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اضافه خدمت سنواتی کارکنان وظیفه و مشمولین غایب، مورد بخشش فرمانده معظم کل قوا قرار گرفت. #موافقت#رهبری#بخشش#اضافه#خدمت#سربازان به گزارش خبرگزاری افسران، برابر اعلام معاونت نیروی