مرور برچسب

اصول زنده انقلاب

تقوا، محور حیات سیاسی انقلاب اسلامی / پیشرفت در تحریم و تهاجم

بحمدالله انقلاب على رغم همه تبلیغات، همه تخریب ها، همه ی ضربه ها، همه تهاجم های از اطراف و اکناف - تهاجم سیاسی، فشار اقتصادی، تهاجم فرهنگی - پیشرفت کرده است. #انقلاب#زنده#حیات#سیاسی#تقوا مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند: