مرور برچسب

اصول انقلاب اسلامی

سه اصل بنیادین انقلاب اسلامى، دین و سیاست دین و حکومت دین و ولایت

بر آگاهان به تاريخچه نهضت امام خمينى پوشيده نيست كه بنيادى ترين اصول ‏انديشه و آراء سياسى امام خمينى را سه اصل "تفكيك ناپذيرى دين از سياست"، "وجوب تلاش براى تشكيل حكومت اسلامى" و "اصل ولايت فقيه به عنوان تنها وجه شروعيت‏ حكومت درعصر غيبت