مرور برچسب

اصل 123 قانون اساسی

ابلاغیه اجرای سه قانون مصوب مجلس توسط رئیس جمهور

رئیس‌جمهور سه قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرد. #رئیسی#ابلاغ#3_مصوبه#مجلس آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون یادداشت