مرور برچسب

اصلاح نفس

آثار و فواید قناعت در ابعاد وجودی انسان

قناعت، تخفیف در حسابرسی را در پیش خواهد داشت زیرا انسان مؤمن با قانع بودن به‌آسانی حساب آخرت کمک می‌کند. چنانچه رسول اکرم (صلی‌الله علیه و آله) فرموده‌اند: «اِقنَعْ بما اُوتِیتَهُ یَخِفَّ علَیکَ الحِسابُ؛ به آنچه از این دنیا به تو داده‌شده