مرور برچسب

اصلاح مسلمانی

ظهور باطن دین در عصر ظهور منجی موعود

در عصر ظهور اسلام حقیقی، دوباره به جهان بازگردانده می شود و فرهنگ اسلامی رخ می نمایاند. #عصر#ظهور#ظهور#باطن#اسلام «آغاز اسلام، با غربت و گمنامی بود و به زودی هم چون اولش غریب خواهد شد، پس خوشا به حال غریبان.» (1) اگر در سال های