مرور برچسب

اصلاح عدالت در پرداخت

درآمد کلی تعرفه پرستاری افزایش یافت/ رشد ۳۰ درصدی ارزش نسبی خدمات پرستاری

معاون پرستاری وزارت بهداشت از رشد ۳۰ درصدی ارزش نسبی (k ) پرستاری که به افزایش کلی ۷۵ درصدی درآمد حاصل از تعرفه پرستاری می‌انجامد ، خبر داد و‌ گفت: تعداد خدمات پرستاری از ۱۷ به ۲۷ بسته خدمت افزایش یافته است.