مرور برچسب

اصلاح طلبان، انتخابات، حداد عادل

حدادعادل: اصلاح‌طلبان ناز می‌کنند اما در انتخابات شرکت خواهند کرد

حضور اشخاص و نامزدهای مختلف با گرایشات سیاسی مختلف صحنه انتخابات رقابتی را ایجاد خواهد کرد. در جریان اصول‌گرایی همت خود را گذاشته‌ایم تا مناسب‌ترین افراد را شناسایی و به مردم معرفی کنیم. برخی اصلاح‌طلب‌ها قدری سخت‌گیر هستند اما برخی