مرور برچسب

اصلاح ساختار

رونمایی از کتاب «حکمت و آداب معنوی در هنر اسلامی و تجلیات آن بر هنر انقلاب اسلامی ایران»

نشست رونمایی از کتاب «حکمت و آداب معنوی در هنر اسلامی و تجلیات آن بر هنر انقلاب اسلامی ایران» با حضور دکتر محمدعلی رجبی دوانی، دکتر شهریار زرشناس و دکتر عبدالمجید شریف زاده در خبرگزاری فارس برگزار شد.